Dokument EU 8186/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně Protokolu 31 k Dohodě o EHP o spolupráci v některých oblastech mimo čtyři svobody (rozpočtová položka 12 02 01 „Provádění a rozvoj jednotného trhu finančních služeb“)
/kód dokumentu 8186/18, COM(2018) 204 final, 2018/0099 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8186/18 dne 20.04.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)