Dokument EU 8171/20

Communication from the Commission - 2020 European Semester: Country-specific recommendations - Sdělení Komise - Evropský semestr 2020 - Doporučení pro jednotlivé země
/kód dokumentu 8171/20, COM(2020) 500 final/ISP (příhlásit)