Dokument EU 8160/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Čtrnáctá zpráva o pokroku na cestě k účinné a skutečné bezpečnostní unii
/kód dokumentu 8160/18, COM(2018) 211 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8160/18 dne 7.05.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)