Dokument EU 8122/20

Proposal for a Council Decision amending Council Decision (EU) 2016/915 as regards the reference period intended to be used for measuring growth of CO2 emissions, to take account of the consequences of the COVID-19 pandemic in the context of CORSIA - Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady (EU) 2016/915, pokud jde o referenční období, které má být použito pro měření růstu emisí CO2, s ohledem na důsledky pandemie covid-19 v kontextu systému CORSIA
/kód dokumentu 8122/20, COM(2020) 219 final/ISP (příhlásit)