Dokument EU 8106/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění a dodržování norem pro obsah síry v lodních palivech stanovených směrnicí 2016/802/EU o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech
/kód dokumentu 8106/18, COM(2018) 188 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8106/18 dne 19.04.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)