Dokument EU 8071/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení (EU) č. 913/2010 v souladu s jeho článkem 23
/kód dokumentu 8071/18, COM(2018) 189 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 8071/18 dne 18.04.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)