Dokument EU 7973/20

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví (ICAO), pokud jde o dobrovolnou účast v systému kompenzací a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě (CORSIA) od 1. ledna 2021 a zvolenou možnost výpočtu kompenzačních požadavků vztahujících se na provozovatele letounů pro období 2021–2023
/kód dokumentu 7973/20, COM(2020) 194 final/ISP (příhlásit)