Dokument EU 7971/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě o druhém posouzení uplatňování dočasného omezení cest do EU, jež nejsou nezbytně nutné
/kód dokumentu 7971/20, COM(2020) 222 final/ISP (příhlásit)