Dokument EU 7960/18

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství
/kód dokumentu 7960/18, COM(2018) 192 final, 2018/0091 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 7960/18 dne 30. 4. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9. 5. 2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)