Dokument EU 7959/18

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu Dohody mezi Evropskou unií a Japonskem o hospodářském partnerství jménem Evropské unie
/kód dokumentu 7959/18, COM(2018) 193 final, 2018/0092 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 7959/18 dne 23. 4. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9. 5. 2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)