Dokument EU 7953/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice 2007/43/ES a jejím vlivu na dobré životní podmínky kuřat chovaných na maso i o vytvoření ukazatelů dobrých životních podmínek (Text s významem pro EHP)
/kód dokumentu 7953/18, COM(2018) 181 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 7953/18 dne 18. 4. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9. 5. 2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)