Dokument EU 7935/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o strategii v oblasti IT pro celnictví
/kód dokumentu 7935/18, COM(2018) 178 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 7935/18 dne 16. 4. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9. 5. 2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)