Dokument EU 7869/13

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair (přepracované znění)
/kód dokumentu 7869/13, COM(2013)151 final, 2013/0081 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7869/13 dne 4.04.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 46. schůzi dne 30.05.2013 svým usnesením č. 330 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:cizí státní občan, dobrovolník mezinárodní pomoci, povolení k pobytu, vízová politika, výzkumný pracovník, zahraniční student, zaškolováníISP (příhlásit)