Dokument EU 7615/13

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel
/kód dokumentu 7615/13, COM(2013) 130 final, 2013/0072 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7615/13 dne 21.03.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 45. schůzi dne 23.05.2013 svým usnesením č. 324 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:cestující, letadlo, letecká linka, odškodnění, ochrana spotřebitele, osobní vlastnictví, rezervaceISP (příhlásit)