Dokument EU 7589/13

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí
/kód dokumentu 7589/13, COM(2013) 144 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7589/13 dne 18. 3. 2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 45. schůzi dne 23. 5. 2013 svým usnesením č. 324 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:hospodářská recese, mladý člověk, mladý pracovník, nezaměstnanost mladých, přístup k zaměstnání, vytváření pracovních příležitostí, zaškolováníISP (příhlásit)