Dokument EU 7558/18

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o výkonu pravomoci přijímat akty v přenesené pravomoci svěřené Komisi podle nařízení (EU) č. 1257/2013 o recyklaci lodí
/kód dokumentu 7558/18, COM(2018) 145 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7558/18 dne 28.03.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 11. schůzi dne 9.05.2018 svým usnesením č. 77 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)