Dokument EU 7555/09

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu - Zpráva o pokroku při vytváření vnitřního trhu s plynem a elektřinou
/kód dokumentu 7555/09, KOM(2009) 115 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:elektrická energie, jednotný trh, liberalizace trhu, plyn, soutěžní právo, zprávaISP (příhlásit)