Dokument EU 7458/19

Návrh nařízení Rady o rozdělení rybolovných práv na základě protokolu k Dohodě mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu
/kód dokumentu 7458/19, COM(2019) 132 final, 2019/0074(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7458/19 dne 13.03.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)