Dokument EU 7457/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě
/kód dokumentu 7457/19, COM(2019) 135 final, 2019/0076(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7457/19 dne 13.03.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 25.04.2019 svým usnesením č. 213 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)