Dokument EU 7199/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Zpráva o pokroku v provádění evropského programu pro migraci
/kód dokumentu 7199/18, COM(2018) 250 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7199/18 dne 23. 3. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 9. schůzi dne 28. 3. 2018 svým usnesením č. 68 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)