Dokument EU 7184/18

Návrh prováděcího rozhodnutí Rady, kterým se Maďarsku povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článku 193 směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
/kód dokumentu 7184/18, COM(2018) 126 final, 2018/0057 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 7184/18 dne 16. 3. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 9. schůzi dne 28. 3. 2018 svým usnesením č. 68 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)