Dokument EU 7125/18

Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o účincích článků 199a a 199b směrnice Rady 2006/112/ES v oblasti boje proti podvodům
/kód dokumentu 7125/18, COM(2018) 118 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7125/18 dne 14. 3. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 9. schůzi dne 28. 3. 2018 svým usnesením č. 68 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)