Dokument EU 7102/20

Sdělení Komise Radě o aktivaci obecné únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě a růstu
/kód dokumentu 7102/20, COM(2020) 123 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7102/20 dne 31.03.2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 48. schůzi dne 29.04.2020 svým usnesením č. 300 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)