Dokument EU 7081/18

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2016
/kód dokumentu 7081/18, COM(2018) 123 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7081/18 dne 13.03.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 9. schůzi dne 28.03.2018 svým usnesením č. 68 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)