Dokument EU 7050/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 99. zasedání Výboru pro námořní bezpečnost Mezinárodní námořní organizace v souvislosti s plánovaným přijetím změn pravidel II-1/1 a II-1/8-1 úmluvy SOLAS, schválením příslušných pokynů k počítačové podpoře stability pro kapitána v případě zaplavení u stávajících osobních lodí a přijetím změn Mezinárodních předpisů pro použití postupů požárních zkoušek, 2010
/kód dokumentu 7050/18, COM(2018) 122 final, 2018/0056 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 7050/18 dne 13. 3. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 9. schůzi dne 28. 3. 2018 svým usnesením č. 68 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)