Dokument EU 7042/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat na 55. zasedání Odborné komise pro přepravu nebezpečných věcí Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu, pokud jde o některé změny dodatku C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě použitelné od 1. ledna 2019
/kód dokumentu 7042/18, COM(2018) 111 final, 2018/0046 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 7042/18 dne 13.03.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 9. schůzi dne 28.03.2018 svým usnesením č. 68 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)