Dokument EU 7016/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě o totožnosti správce aktiv pro společný rezervní fond v souladu s článkem 212 finančního nařízení 2018/1046
/kód dokumentu 7016/20, COM(2020) 130 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 7016/20 dne 8. 4. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 48. schůzi dne 29. 4. 2020 svým usnesením č. 300 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)