Dokument EU 6990/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství ze strany členských států - Období 2015–2016
/kód dokumentu 6990/20, COM(2020) 109 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 6990/20 dne 25. 3. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 48. schůzi dne 29. 4. 2020 svým usnesením č. 300 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)