Dokument EU 6990/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES ze dne 6. června 2000 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve Společenství ze strany členských států - Období 2015–2016
/kód dokumentu 6990/20, COM(2020) 109 final/ISP (příhlásit)