Dokument EU 6989/18

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě ministrů AKT-EU k revizi přílohy IC dohody o partnerství AKT-EU
/kód dokumentu 6989/18, COM(2018) 121 final, 2018/0055 (NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 6989/18 dne 12.03.2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 9. schůzi dne 28.03.2018 svým usnesením č. 68 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)