Dokument EU 6835/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o hodnocení uplatňování rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU ze dne 16. dubna 2014, kterým se poskytuje záruka EU za případné ztráty Evropské investiční banky z finančních operací na podporu investičních projektů mimo Unii
/kód dokumentu 6835/20, COM(2020) 96 final/ISP (příhlásit)