Dokument EU 6832/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vnější činnosti EIB v rámci rozpočtové záruky EU v roce 2018
/kód dokumentu 6832/20, COM(2020) 97 final/ISP (příhlásit)