Dokument EU 6832/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o vnější činnosti EIB v rámci rozpočtové záruky EU v roce 2018
/kód dokumentu 6832/20, COM(2020) 97 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 6832/20 dne 16. 3. 2020.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 48. schůzi dne 29. 4. 2020 svým usnesením č. 300 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)