Dokument EU 6487/12

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Inovace pro udržitelný růst: biohospodářství pro Evropu
/kód dokumentu 6487/12, KOM(2012) 60 v konečném znění/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 6487/12 dne 15. 2. 2012.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 27. schůzi dne 5. 4. 2012 svým usnesením č. 210 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:hospodaření se zdroji, komunitární politika pro výzkum, konkurenceschopnost, novinka, trvale udržitelný rozvoj, zachování zdrojů, zemědělský výzkum, změna klimatuISP (příhlásit)