Dokument EU 6307/07

Zelená kniha o přezkumu spotřebitelského acquis
/kód dokumentu 6307/07, KOM(2006) 744 v konečném znění/Deskriptory EUROVOCu:Acquis Společenství, legislativní proces ES, novela zákona, ochrana spotřebitele, přibližování legislativy, rezoluce Společenství, zjednodušení legislativyISP (příhlásit)