Dokument EU 6152/13

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV
/kód dokumentu 6152/13, COM(2013) 42 final, 2013/0023 (COD)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 6152/13 dne 12. 2. 2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 43. schůzi dne 28. 2. 2013 svým usnesením č. 299 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, euro, mezinárodní měna, spolupráce v oblasti justice, trestní sankceISP (příhlásit)