Dokument EU 6122/13

Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží (Text s významem pro EHP)
/kód dokumentu 6122/13, COM(2013) 37 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 6122/13 dne 12.02.2013.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 43. schůzi dne 28.02.2013 svým usnesením č. 299 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


Deskriptory EUROVOCu:distributor, dodávka, maloobchod, ochrana spotřebitele, omezování soutěže, potravinářský průmysl, průmyslový výrobek, ustanovení příčící se dobrým mravům, velkoobchod, volný pohyb zboží, výměna informací, zemědělsko-potravinářský sektor, zvýšení cenISP (příhlásit)