Dokument EU 6102/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech
/kód dokumentu 6102/20, COM(2020) 56 final/ISP (příhlásit)