Dokument EU 5997/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy II (Technické předpisy, normy, zkoušení a certifikace) a přílohy XI (Elektronické komunikace, audiovizuální služby a informační společnost) Dohody o EHP
/kód dokumentu 5997/19, COM(2019) 31 final, 2019/0021(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 5997/19 dne 4.02.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 24. schůzi dne 7.03.2019 svým usnesením č. 190 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)