Dokument EU 5988/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Výroční zpráva o provádění nástrojů Evropské unie pro financování vnější činnosti v roce 2017
/kód dokumentu 5988/19, COM(2019) 37 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 5988/19 dne 4.02.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 24. schůzi dne 7.03.2019 svým usnesením č. 190 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)