Dokument EU 5985/19

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, jenž má být zaujat jménem Evropské unie na 14. valném shromáždění Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF), pokud jde o volbu generálního sekretáře OTIF na období od 8. dubna 2019 do 31. prosince 2021
/kód dokumentu 5985/19, COM(2019) 56 final, 2019/0028(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 5985/19 dne 4.02.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 24. schůzi dne 7.03.2019 svým usnesením č. 190 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)