Dokument EU 5953/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení a o využívání Evropského fondu pro energetickou účinnost
/kód dokumentu 5953/20, COM(2020) 38 final/ISP (příhlásit)