Dokument EU 5949/20

Společná zpráva Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva o všeobecném systému preferencí za období 2018–2019
/kód dokumentu 5949/20, JOIN(2020) 3 final/ISP (příhlásit)