Dokument EU 5939/19

Návrh rozhodnutí Rady o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si již nepřeje účastnit se některých ustanovení schengenského acquis obsažených v nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví
/kód dokumentu 5939/19, COM(2019) 23 final, 2019/0011(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 5939/19 dne 1.02.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 24. schůzi dne 7.03.2019 svým usnesením č. 190 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)