Dokument EU 5872/20

Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v Radě Mezinárodní organizace pro civilní letectví, pokud jde o přijetí změn několika příloh Chicagské úmluvy
/kód dokumentu 5872/20, COM(2020) 59 final/ISP (příhlásit)