Dokument EU 5861/20

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě - Zpráva z roku 2019 předkládající statistické údaje o používání zvířat pro vědecké účely v členských státech Evropské unie v letech 2015-2017
/kód dokumentu 5861/20, COM(2020) 16 final/ISP (příhlásit)