Dokument EU 5853/12

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)
/kód dokumentu 5853/12, KOM(2012) 11 v konečném znění, 2012/0011 (COD)/Deskriptory EUROVOCu:boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, digitalizace dokumentů, e-government, elektronický obchod, informační společnost, informační technologie, ochrana dat, ochrana soukromí, osobní údaje, policejní spolupráce EU, použití výpočetní techniky, přenos dat, soudní spolupráce, spolupráce v oblasti justice, znalostní ekonomika, zprostředkování datISP (příhlásit)