Dokument EU 5271/18

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Průběžné hodnocení programu Horizont 2020: maximalizace dopadů výzkumu a inovací EU
/kód dokumentu 5271/18, COM(2018) 2 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Poslanecké sněmovně byl předložen dokument EU 5271/18 dne 15. 1. 2018.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 6. schůzi dne 31. 1. 2018 svým usnesením č. 27 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)