Dokument EU 5258/19

Návrh rozhodnutí Rady o podpisu jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii
/kód dokumentu 5258/19, COM(2018) 854 final, 2018/0430(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 5258/19 dne 14.01.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 23. schůzi dne 6.02.2019 svým usnesením č. 185 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)