Dokument EU 5256/19

Návrh rozhodnutí Rady o uzavření jménem Evropské unie a jejích členských států Protokolu k Dohodě o spolupráci na civilním globálním družicovém navigačním systému (GNSS) mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé, kterým se zohledňuje přistoupení Bulharské republiky, Chorvatské republiky a Rumunska k Evropské unii
/kód dokumentu 5256/19, COM(2018) 853 final, 2018/0429(NLE)/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 5256/19 dne 11.01.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 23. schůzi dne 6.02.2019 svým usnesením č. 185 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)