Dokument EU 5163/19

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Ceny energií a náklady na energie v Evropě
/kód dokumentu 5163/19, COM(2019) 1 final/

  • POSLANECKÁ SNĚMOVNA
    Vláda předložila Poslanecké sněmovně dokument EU 5163/19 dne 11.01.2019.
  • Výbor pro evropské záležitosti na 23. schůzi dne 6.02.2019 svým usnesením č. 185 dokument bez projednávání vzal na vědomí.


ISP (příhlásit)