Dokument EU 17606/08

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě týkající se revize víceletého finančního rámce (2007-2013) Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, pokud jde o víceletý finanční rámec
/kód dokumentu 17606/08, KOM(2008) 859 v konečném znění, 2008/0254 (COD)/ISP (příhlásit)